Дослідження з якості освіти

Проведення досліджень якості освітнього процесу

Опитування серед студентів та науково-педагогічного персоналу університету щодо рівня забезпечення окремих компонент якості освіти

Дослідження якості забезпечення освітнього процесу очима здобувачів
2022-2023 н.р.

Переглянути

Дослідження якості забезпечення освітнього процесу очима здобувачів
2021-2022 н.р.

Переглянути

Дослідження якості забезпечення освітнього процесу очима здобувачів
2020-2021 н.р.

Переглянути

Дослідження якості забезпечення освітнього процесу очима викладачів
2022-2023 н.р.

Переглянути

Дослідження якості забезпечення освітнього процесу очима викладачів
2021-2022 н.р.

Переглянути

Дослідження якості забезпечення освітнього процесу очима викладачів
2020-2021 н.р.

Переглянути

Дослідження рівня дотримання норм академічної доброчесності

Вивчення рівня толерантності до плагіату, підробки та підтасовки результатів досліджень, рівня дотримання академічної культури студентами та працівниками університету

Опитування студентів з питань дотримання норм академічної доброчесності 2022-2023 н.р.
Переглянути

Опитування студентів з питань дотримання норм академічної доброчесності 2021
Переглянути

Опитування викладачів з питань дотримання норм академічної доброчесності 2021
Переглянути

Опитування студентів з питань дотримання норм академічної доброчесності 2020
Переглянути

Опитування викладачів з питань дотримання норм академічної доброчесності 2020
Переглянути

Дослідження оцінок якості та наповненості освітніх програм університету

В тому числі, як задля агрегації якісної соціологічної інформації для ухвалення внутрішніх управлінських рішень та проходження акредитації освітніх програм

Моніторинг задоволеності роботодавців

Моніторинг задоволеності роботодавців випускників КПІ імені Ігоря Сікорського щодо рівня їхньої підготовки

Оцінка якості освіти очима роботодавців 2022
Переглянути

Оцінка якості освіти очима роботодавців 2021
Переглянути

Оцінка якості освіти очима роботодавців 2020
Переглянути

Кабінетні дослідження стану ринку праці

У сегментах, в яких відбувається працевлаштування випускників: моніторинг співвідношення попиту та пропозиції у відповідних сегментах, динаміка заробітних плат, базових вимог роботодавців до молодих фахівців тощо