Про центр

Центр Соціо+ з 2002 року здійснює дослідження якості освіти з використанням різноманітних соціологічних методик.

Напрямки дослідження

Дослідження оцінок якості та наповненості освітніх програм університету

В тому числі, як задля агрегації якісної соціологічної інформації для ухвалення внутрішніх управлінських рішень та проходження акредитації освітніх програм

Дослідження рівня дотримання норм академічної доброчесності

Вивчення рівня толерантності до плагіату, підробки та підтасовки результатів досліджень, рівня дотримання академічної культури студентами та працівниками університету

Проведення досліджень якості освітнього процесу

Опитування серед студентів та науково-педагогічного персоналу університету щодо рівня забезпечення окремих компонент якості освіти

Моніторинг задоволеності роботодавців

Моніторинг задоволеності роботодавців випускників КПІ імені Ігоря Сікорського щодо рівня їхньої підготовки

Кабінетні дослідження стану ринку праці

У сегментах, в яких відбувається працевлаштування випускників: моніторинг співвідношення попиту та пропозиції у відповідних сегментах, динаміка заробітних плат, базових вимог роботодавців до молодих фахівців тощо