Соціально-політичні опитування

Електоральні опитування

Як правило, дослідження щодо рівня відомості, рівня довіри та готовності проголосувати за ту чи іншу політичну силу / публічну особу проводяться з використанням опитувальних методів (масові опитування face-to-face, вуличні опитування, телефонні опитування чи онлайн-опитування). Всі методи збору відповідають вимогам до забезпечення якості соціологічної інформації, спираються на методологічно обґрунтовану вибірку. В межах досліджень застосовується багаторівнева процедура контролю якості даних.

Можливі кінцеві продукти: рейтинги політичних сил, рейтинги кандидатів, таблиці двовимірних розподілів за: регіоном, статтю, віком, рівнем доходу або іншими обраними факторами; скорочений або розширений звіт за результатами опитування з графічним матеріалами.

Дослідження якості життя населення

Комплексні дослідження із застосуванням комбінованих методик збору даних. Можуть включати: кабінетні дослідження (desk research), аналіз документів, контент-аналіз, масові опитування, поглиблені інтерв’ю, фокус-групові дослідження, експертні опитування, дослідження на основі відкритих даних (open data).

Дослідження у сфері безпеки

Інформація оновлюється.