Опитування у сфері інтелектуальної власності

Опитування для визнання торгової марки загальновідомою

Специфічний вид дослідження, яке здійснюється для соціологічного супроводу процесу визнання торгової марки або знаку загальновідомими.

Методика дослідження регламентована Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності. Зокрема, опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь (наразі дослідження здійснюється у місті Маріуполь). Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Вибірка (або кількість опитуваних) повинна становити не менше 500 респондентів у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 – у кожному іншому населеному пункті.

Можливі кінцеві продукти: затверджений належним чином науковий звіт за результатами опитування зі сформованими висновками щодо рівня загальної відомості досліджуваної ТМ.

Дослідження рівня сплутування візуальних зображень (торгових марок, знаків, пакувань тощо)

Методика дослідження визначається, спираючись на задачі в межах кожного окремого опитування. Як правило, застосовується комбінована кількісно-якісна стратегія з використанням масових опитувань та фокус-групових дискусій. Дослідження передбачає організацію умов для демонстрації різних зразків продукції респондентам та послідовним оцінюванням рівня сплутування.

Можливі кінцеві продукти: масив даних у обговорюваному форматі, звіт за результатми дослідження з графічними матеріалами та аналітичними коментарями, розширений звіт за результатами дослідження.